Právo robíme preto, lebo ho máme radi.

Pre advokátsku kanceláriu Tomášek & partners je hlavným poslaním pomoc klientom pri napĺňaní ich záujmov. Spokojnosť a prospech klienta sú pre nás prioritou. Základným predpokladom naplnenia tohto poslania je vytvorenie fungujúceho partnerstva s klientom postaveného na vzájomnej dôvere. V spolupráci s klientom pripravíme komplexné riešenie jeho problému, ktoré vedie k jeho konkrétnemu cieľu a vychádza z jeho priorít. To všetko v medziach princípov slušnosti, spravodlivosti a legálnosti.

Našim klientom poskytujeme komplexnú právnu podporu, avšak naša kancelária vyniká predovšetkým pre našu právnu odbornosť v oblasti práva obchodných spoločností, obchodného práva, práva v oblasti stavebníctva, nehnuteľností a developmentu a sporovej agendy.

TOMÁŠEK & PARTNERS, S.R.O.

ROŽŇAVSKÁ 2, 821 01 BRATISLAVA

OFFICE@TOMASEK.SK

+421 (2) 4445 2672

+421 (2) 4445 2694