Dlhodobá spolupráca na slovenských projektoch medzinárodného stavebného developera, vrátane poradenstva a služieb týkajúcich sa kompletnej zmluvnej, korporátnej a sporovej agendy.

Dlhodobá spolupráca s významnou slovenskou energetickou spoločnosťou pôsobiacou vo verejnom sektore, najmä zastupovanie v sporových konaniach.

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre medzinárodnú hotelovú korporáciu, vrátane akvizičnej, korporátnej, pracovnoprávnej a sporovej agendy.

Dlhodobá spolupráca s medzinárodnou finančnou a developerskou skupinou, vrátane riešenia akvizičnej, korporátnej, pracovnoprávnej a sporovej agendy.

Poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre skupinu spoločností zaoberajúcich sa distribúciou automobilov na Slovensku.

Poradenstvo pre nadnárodného klienta, jedného z najväčších výrobcov a spracovateľov papiera na Slovensku vo veci akvizície skupiny spoločností do svojho portfólia.

TOMÁŠEK & PARTNERS, S.R.O.

ROŽŇAVSKÁ 2, 821 01 BRATISLAVA

OFFICE@TOMASEK.SK

+421 (2) 4445 2672

+421 (2) 4445 2694