Kto sme

Sme stredne veľká kancelária poskytujúca služby predovšetkým slovenským a českým klientom pri ich obchodných aktivitách na Slovensku a v zahraničí. Dôverne poznáme najmä slovenské právne prostredie, ale bežne poskytujeme služby aj v právnych vzťahoch so zahraničným prvkom. Pôsobíme v Bratislave od roku 1998.

Kvalita

Spokojnosť a prospech klienta sú pre nás prioritou. Cesta k spokojnosti klienta vedie cez kvalitu, ktorú ponúkame. Snažíme sa našimi riešeniami nie len naplniť, ale aj prekonať očakávania klienta a poskytnúť mu pridanú hodnotu.

Individuálny osobný prístup

Sme našim klientom vždy k dispozícii tak, ako si to situácia vyžaduje. Kvalitný advokát sa nemôže uspokojiť s úlohou poradcu. Klienta prípadom prevedieme ako sprievodca, vysvetlíme a pomôžeme mu s každou fázou a každým aspektom jeho problému. Klientov prípad mu pomôžeme manažovať od prípravnej fázy transakcie/sporu až do vyriešenia. Hľadáme pragmatické a jednoduché riešenia vychádzajúc z našich skúseností a právnych zručností.

Dôvera

Naša schopnosť pomôcť klientovi a kvalita poskytovaných služieb sú základnými kameňmi pre budovanie  vzájomnej dôvery. Dôveru považujeme za základný predpoklad obojstrannej dlhodobej spokojnosti vo vzťahu s našimi klientmi.

Dlhodobosť a stabilita spolupráce

Dlhodobá spolupráca je pre nás najdôležitejšou profesionálnou satisfakciou a vizitkou dôvery zo strany našich klientov, ktorá zároveň umožňuje prehlbovať kvalitu vzťahov a efektivitu pri profesionálnej spolupráci.

Niečo navyše

V dnešnom zložitom svete sa snažíme pomôcť klientovi byť o krok vpred. Vyvíjame snahu nájsť to najvhodnejšie riešenie nehľadiac na časovú, či odbornú náročnosť.

TOMÁŠEK & PARTNERS, S.R.O.

ROŽŇAVSKÁ 2, 821 01 BRATISLAVA

OFFICE@TOMASEK.SK

+421 (2) 4445 2672

+421 (2) 4445 2694