Partneri

JUDr. Juraj Tomášek

JUDr. Juraj Tomášek

Partner
Advokát

Prioritné zameranie

 • Obchodné právo, právo obchodných spoločností, zmluvné právo
 • Fúzie a akvizície, due diligence projektov
 • Nehnuteľnosti, výstavba, development, právne due diligence
 • Občianske právo
 • Konkurzné a reštrukturalizačné právo
 • Riešenie sporov, zastupovanie v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy

 

E-mail

juraj.tomasek@tomasek.sk

 

Pracovné skúsenosti

Pracuje v oblasti poskytovania právnych služieb od roku 1994

 • 1994 Vojenský úrad pre právne zastupovanie (občianskoprávna agenda, zastupovanie pred súdmi)
 • 1994-1998 advokátska kancelária JUDr. Dušana Jurkoviča (advokátsky koncipient)
 • 1998 – doposiaľ, advokát, advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o. (1998 – 2008 ako fyzická osoba)

Mgr. Radovan Kimák

Mgr. Radovan Kimák

Mgr. Radovan Kimák

Partner
Advokát

Prioritné zameranie

 • Obchodné právo so zameraním na právo obchodných spoločností, organizačných zložiek a podnikov, zmluvné právo, právo v oblasti stavebníctva
 • Fúzie a akvizície, due diligence projektov, právo v oblasti developmentu
 • Konkurzné a reštrukturalizačné právo,
 • Právo cenných papierov
 • Práva duševného vlastníctva
 • Riešenie sporov

 

 

E-mail

radovan.kimak@tomasek.sk

 

Pracovné skúsenosti

Pracuje v oblasti poskytovania právnych služieb od roku 2000

 • 2004 – doposiaľ, advokát, advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.
 • 2000 – 2004, advokátsky koncipient, advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.

Advokáti

JUDr. Katarína Gonová

JUDr. Katarína Gonová

JUDr. Katarína Gonová

Advokátka

Prioritné zameranie

 • Obchodné právo /právo obchodných spoločností, zmluvné právo/
 • Nehnuteľnosti, výstavba, development, právne due diligence
 • Občianske právo
 • Pracovné právo /právne poradenstvo a zastupovanie v pracovno-právnych sporoch, diskriminačných sporoch/
 • Rodinné právo /právne poradenstvo a zastupovanie v konaniach o rozvod, zverenie maloletých detí, výživné/
 • Riešenie sporov, zastupovanie v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy

 

 

E-mail

katarina.gonova@tomasek.sk

 

Pracovné skúsenosti

Pracuje v oblasti poskytovania právnych služieb od roku 2004

 • 2008 – doposiaľ, advokátka, advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.
 • 2006 – 2007, advokátsky koncipient, advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.
 • 2004 – 2006, advokátsky koncipient, advokátska kancelária JUDr. Margity Medveczkej

Mgr. Tomáš Mészáros, PhD.

Mgr. Tomáš Mészáros, PhD.

Mgr. Tomáš Mészáros, PhD.

Advokát
Prioritné zameranie

 • Právny manažment projektov
 • Daňové spory
 • Právo obchodných spoločností a zmluvné právo
 • Fúzie a akvizície

 
 
E-Mail

tomas.meszaros@tomasek.sk

 

Pracovné skúsenosti Pracuje v oblasti poskytovania právnych služieb od roku 2010

 • 2014 – doposiaľ: advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.
 • 2011: advokátska kancelária ROWAN LEGAL s.r.o.
 • 2010 – 2013: advokátska kancelária Mgr. Vladimír Šárnik

 
Publikačná činnosť

 • „Zneužitie dominantného postavenia odmietnutím poskytnúť licenciu v EÚ“ In: Príspevok v zborníku konferencie Akademické akcenty 2011
 • „Súkromné vynucovanie súťažného práva na vnútroštátnom súde“ In: Bulletin slovenskej advokácie č. 3/2012
 • „Podmienky poskytovania daňového poradenstva na Slovensku pre zahraničných poradcov z členských štátov EÚ“ In: Príspevok v zborníku konferencie COFOLA 2012
 • „Zodpovednosť štátu za škodu pri výkone verejnej moci vo svetle pripravovanej novelizácie zákona č. 514/2003 Z.z.“ In: Príspevok v zborníku konferencie Akademické akcenty 2012 (v spoluautorstve s Mgr. Katarínou Batkovou, PhD.)

JUDr. Diana Trnkócyová

JUDr. Diana Trnkócyová

Advokátka

Prioritné zameranie

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Rodinné právo
 • Obchodné právo – právo obchodných spoločností, zmluvné právo
 • Nehnuteľnosti, výstavba, development, právne due diligence
 • Zastupovanie v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy

 
 

E-mail

diana.trnkocyova@tomasek.sk

 
 

Pracovné skúsenosti

 • 2014 – doposiaľ, advokátka, advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.
 • 2010 – 2013, advokátsky koncipient, advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.
 • 2009 – 2010, vyšší súdny úradník na okresnom súde, úsek občianskeho práva

Mgr. Igor Vaňo

Mgr. Igor Vaňo

Mgr. Igor Vaňo

Advokát

Prioritné zameranie

 • Výstavbové projekty a nehnuteľnosti
 • Právo obchodných spoločností
 • Sporová agenda – zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a ostatnými orgánmi verejnej moci

 

E-mail

igor.vano@tomasek.sk

 

Pracovné skúsenosti

Pracuje v oblasti poskytovania právnych služieb od roku 2012

 • 2013 – doposiaľ: advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.
 • 2012 – 2013: advokátska kancelária Mgr. Vladimír Šárnik

Mgr. Petra Ščepánová

Mgr. Petra Ščepánová

Mgr. Petra Ščepánová

Advokátka

Prioritné zameranie

 • Riešenie sporov
 • Obchodné právo so zameraním na právo obchodných spoločností
 • Zmluvné právo
 • Správa a vymáhanie pohľadávok

 

E-mail

petra.scepanova@tomasek.sk

 

Pracovné skúsenosti

Pracuje v oblasti poskytovania právnych služieb od roku 2014

 • 2014 – 2016, právny asistent, advokátska kancelária JUDr. Simona Dobiašová
 • 2017 – doposiaľ, advokátsky koncipient, advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.

Mgr. Mária Vavreková

Mgr. Mária Vavreková

Mgr. Mária Vavreková

Advokátka

Prioritné zameranie

 • Právo obchodných spoločností
 • Zmluvné právo
 • Právo v oblasti stavebníctva
 • Riešenie sporov

 

E-mail

maria.vavrekova@tomasek.sk

 

Pracovné skúsenosti

Pracuje v oblasti poskytovania právnych služieb od roku 2016

 • 2016 – doposiaľ: advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.

Koncipienti

Mgr. Tomáš Mišík

Mgr. Tomáš Mišík

Mgr. Tomáš Mišík

Advokátsky koncipient

Prioritné zameranie

 • Riešenie sporov
 • Obchodné právo
 • Právo obchodných spoločností
 • Zmluvné právo

 
 

E-mail

tomas.misik@tomasek.sk

 

Pracovné skúsenosti

Pracuje v oblasti poskytovania právnych služieb od roku 2016

 • 2016 – doposiaľ, advokátsky koncipient, advokátska kancelária Tomášek & partners, s.r.o.

TOMÁŠEK & PARTNERS, S.R.O.

ROŽŇAVSKÁ 2, 821 01 BRATISLAVA

OFFICE@TOMASEK.SK

+421 (2) 4445 2672

+421 (2) 4445 2694