Poskytujeme právne služby vo všetkých oblastiach podnikania.

Našou prednosťou sú však predovšetkým oblasti:

 • Právo v oblasti stavebníctva
 • Právo v oblasti nehnuteľností a developmentu
 • Zmluvné právo
 • Právo obchodných spoločností
 • Fúzie a akvizície, due diligence
 • Cenné papiere
 • Poisťovníctvo a náhrada škody
 • Pracovné právo
 • Súdne, správne a rozhodcovské konanie
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Konkurzy a reštrukturalizácie
 • Daňové právo

Súčasne poskytujeme právne služby aj v oblastiach týkajúcich sa každodenného života ako sú rodinné, dedičské, či správne právo.

Služby poskytujeme v slovenskom a anglickom jazyku.

TOMÁŠEK & PARTNERS, S.R.O.

ROŽŇAVSKÁ 2, 821 01 BRATISLAVA

OFFICE@TOMASEK.SK

+421 (2) 4445 2672

+421 (2) 4445 2694